Privacy beleid

Unexpected 2017 logo TRANSPARANT.

.

Ons Privacy beleid :

.

.

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018 

.

.

Uw privacy is belangrijk voor ons.

.

.

Dit beleid vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Unexpected worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Unexpected met persoonsgegevens omgaat.
De term 'Persoonsgegevens' verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen. We raden u dus aan deze pagina regelmatig te bekijken.
Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en meer in het algemeen het verwerken van persoons-gegevens. 

.

.

1 - Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

.

.

1.1 Algemeen

.

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website(s) of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze websites, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met, Unexpected en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken en/of ons antwoord te bieden.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

.

.

1.2 Gebruik van het IP-adres

.

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet.

.

.

2 - DELEN van uw informatie

.

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website en/ of diensten gebruikt:
  • Bij de website “Team-Unexpected.nl”: Wanneer Uw het formulier invult voor “aanmelding nieuwe spelers”, zullen wij Uw gegevens ook moeten delen met de dart organisatie waar U ingeschreven wild worden, dit is de DBZP: “Dart Bond Zaanstad Purmerend”, die hun eigen AVG privacy beleid heeft.
  • Bij de website “Team-Unexpected.nl”: Wanneer Uw het formulier invult voor “aanmelding nieuwe spelers”, zullen wij Uw gegevens ook moeten delen met de dart organisatie waar U ingeschreven wild worden, dit is de DORA: “Dart Bond Regio Amsterdam”, die hun eigen AVG privacy beleid heeft.
Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Unexpected wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

.

.

3 - Gegevensintegriteit en beveiliging

.

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.
Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.
Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

.

.

4 - UW RECHTEN: toegang en correcties

.

Zodra we uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail naar: Unexpected: info@team-unexpected.nl

.

.

5 - UW RECHTEN: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

.

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: Unexpected: info@team-unexpected.nl
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden.
Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

.

.

6 - Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

.

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. 

.

.

7 - Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

.

Wanneer een speler zich wenst uit te schrijven bij Unexpected, behouden wij Uw persoonsgegevens tot 2 maanden na het einde van Uw inschrijving, na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd.

.

.

8 - Cookies

.

Wij maken gebruik van zogenaamde "cookies" om de werking van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u gemakkelijker te maken.
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dit kan de bruikbaarheid van onze website beperken. Unexpected verzameld alleen cookies voor de web statistieken.

.

.

9 - Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

.

.

10 - Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

.

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren. 

.


 .

 Vragen en feedback:

 .

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u altijd contact met Unexpected: info@team-unexpected.nl

.


.

.

Created by INWInterNokiWorks is gevestigd te Zaanstad

.

.